درباره من

نام کامل

پالت مدیا

شماره تلفن

09372221993

عنوان شغل

itman

بیوگرافی

hi i'm reza jadidi

i'm very goof

i never give person

2 دوره های ثبت نام شده
2 دوره های فعال
0 دوره های تکمیل شده
8 کل دانشجویان
106 مجموع دوره ها
0 کل نقد و بررسی ها