دوره آموزشي اصول حسابرسي 2

20210411073835_IMG_9783
پالت مدیا
اخرین بروزرسانی 16 آبان 1399
1 نفر ثبت نام کرده اند

اهداف یادگیری

اهداف رفتاري و دانشي دوره:
از فراگيران انتظار مي رود پس از پايان دوره آموزشي بتوانند؛
مراحل مختلف سيستم كنترل هاي داخلي را توضيح دهند _ سيستم كنترل داخلي (مالي) را با توجه به فرآيند آن بررسي ، ثبت و ارزشيابي نمايند.

الزامات

 • سرفصل هاي آموزش:
 • 1. مراحل مختلف بررسي سيستم كنترل هاي داخلي
 • 2. درك و ثبت سيستم كنترل هاي داخلي ( روش هاي مختلف ثبت سيستم ) و نحوه بايگاني آن
 • 3. ارزشيابي سيستم كنترل هاي داخلي
 • 4. پرسشنامه و كنترل هاي داخلي
 • 5. نحوه برخورد حسابرسي با پاسخ هاي دريافت شده در پرسشنامه كنترل هاي داخلي
 • 4. پرسشنامه و كنترل هاي داخلي
 • 5. نحوه ي برخورد حسابرسي با پاسخ هاي دريافت شده در پرسشنامه كنترل هاي داخلي
 • 6. نحوه تنظيم برنامه و رسيدگي عمليات جهت بررسي ميزان صحت و تداوم اجراي كنترل هاي داخلي موجود
 • 7. جمع بندي نقاط ضعف كنترل هاي داخلي _ بررسي سيستم كنترل هاي داخلي و مكانيزه مالي( حسابرسي كامپيوتر)
 • 8. كار عملي: عمليات فوق براي يك سيستم نمونه ( واقعي يا فرضي) انجام شود.

مدرسین شما

پالت مدیا

itman

5.0/5
106 دوره
3 دیدگاه
12 دانشجو
hi i'm reza jadidi i'm very goof i never give person
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید

رایگان
سطح
متوسط
مدت زمان 24 ساعت

آیا می خواهید برای همه فعالیت ها، اعلان های پوش نوتیفیکیشن دریافت کنید؟