دوره پایگاه داده

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

اداره پایگاه داده اوراکل برای مبتدیان

همه سطوح

دوره مدیریت پایگاه داده Oracle برای مبتدیان مطلق در مورد …

آنچه یاد خواهید گرفت
اصول RDBMS را بدانید تا آنها به طور کارآمد تیم DBA را مدیریت کنند
اصول پایگاه داده اوراکل را بشناسید (از جمله اوراکل 12c و اوراکل 11 گرم)